رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد داد:خیابان بهشت به  پردیس مدیریت شهری تهران تبدیل شود.

محمد سالاری در گزارشی که در خصوص بررسی   طرح محل استقرار پارلمان شهری در صحن شورای شهر تهران ارائه داد ،گفت: با توجه به دغدغه ای که اعضای شورا و برخی از دیده بان های شهری در مورد محل استقرار شورا داشتند، در یکی از جلسات رییس شورا،انجام بررسی های لازم در این خصوص را به کمیسیون شهرسازی و معماری سپرد. ما نیز جلسات مختلفی را با مجموعه مشاورین و کارشناسان کمیسیون بویژه همکاران کمیته معماری برگزار و از نظرات صاحب نظران نیز استفاده کردیم.

وی در توضیح نتیجه بررسی ها گفت : با توجه به اینکه مجموعه معاونت های شهرداری تهران و برخی از سازمان ها و شرکت هایی که محل رجوع شهروندان تهرانی هستند ، در منطقه 12 بویژه در محدوده فعلی استقرار ساختمان شهرداری و شورای شهر تهران قرار دارد و با توجه به اقداماتی که در راستای آرام سازی منطقه مرکزی پایتخت که مرکز تاریخی و میراثی شهرتهران نیز محسوب می شود ، همچنین با عنایت به طرح های ساماندهی میدان مشق ، میدان امام خمینی و پیاده راه پانزده خرداد، وجود ساختمان در مکان فعلی و ارتباط آن با میادین مذکور بسیار حائز اهمیت است.

سالاری افزود: با توجه به وضعیت مکانی ساختمان فعلی شورا که روبه روی پارک شهر نیز می باشد ، به این نتیجه رسیدیم که بهترین مکان برای استقرار ساختمان پارلمان شهری بعنوان محلی که نشان حکمروایی محلی و عجین با مکانهای شهری است و دردسترس همگان قرار دارد و بعنوان مرکزیت شهر دارای شاخص های مذکور نیز می باشد ، مشروط به تبدیل خیابان بهشت به پیاده راه ،برای استقرار پارلمان شهری مناسب است .

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم انجام بررسی های ترافیکی از سوی سازمان ترافیک شهرداری تهران گفت: به منظور پیاده راه کردن خیابان بهشت ، سواره راه مذکور می تواند به خیابان ابوسعید متنقل شود که قطعا مطالعات ترافیکی باید توسط معاونت ترافیک شهرداری تهران در این مورد انجام شود . در اینصورت  این امکان وجود دارد که پارک شهر به حیاط پارلمان شهری تبدیل شود و مجموعه پردیس مدیریت شهری تهران در خیابان بهشت شکل گیرد.

وی در پایان افزود : در نتیجه پیشنهاد می شود، ساختمان شورای اسلامی شهر تهران در موقعیت کنونی حفظ شده و با توسعه فضایی لازم مطابق با استانداردها،  فضای داخلی و نمای آن به عنوان الگوی معماری اسلامی ایرانی  باز سازی شود.