محمد سالاری در خصوص جلسه خود با موضوع ایجاد شهرموزه  تاریخی صنعت ایران در منطقه 21 گفت: از آنجاییکه مواریث تاریخی صنعت ایران که بخش عمده‌ای از آن در صنایع خودرویی، غذایی و دارویی و بعضا تاسیسات خانگی در شهر تهران متمرکز شده و مدیریت شهری از این پتانسیل چنان غافل شده که پر بی راه نیست اگر بگوییم که حافظه‌ تاریخی صنعت ایران، همچون حافظه‌ معماری و شهرسازی و باغات تاریخی شهر، پاک شده و با این روند تهران، دچار آلزایمری تاریخی خواهد شد.

وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از این رخداد ناگوار و در راستای تحقق ماموریت های معماری و شهرسازی، وقتی متوجه اهتمام منطقه 21 در خصوص حفاظت و صیانت از میراث صنعتی شهر تهران شدم، خواستار تشکیل جلسه ای در محل شهرداری منطقه 21 با حضور مدیران شهرداری منطقه و فعالان بخش صنعت و حوزه‌ مشارکت‌پذیری اجتماعی و نیز فعالان حوزه شهروندی از جمله دبیران شورای ها و دبیران کارگروه های معماری شهرسازی و فرهنگی و اجتماعی شدم  و در این جلسه به بررسی طرح ارائه‌ شده از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 21  تحت عنوان شهر موزه‌‌ تاریخی صنعت ایران، پرداختیم.

سالاری در خصوص دلیل ایجاد این شهر موزه در منطقه 21 اظهار داشت: این طرح معطوف به ایجاد شهر موزه‌‌ تاریخی صنعت ایران در نواحی 2 و 3 این منطقه از شهرداری تهران است چراکه اولین گام های صنعتی‌سازی ایران از این منطقه آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ایجاد شهرموزە تاریخی صنعت ایران؛ یکی از بزرگترین رویدادهای ١٤٠٠ شهر تهران خواهد بود،تصریح کرد: ایجاد سایت موزه‌ مجازی منسجم و تولیدمحور با مشارکت همه‌ اهالی صنعت منطقه، ایجاد موزه‌های پراکنده (رویدادمحور – تولیدمحور) در محل خود کارخانه‌ها به نحوی که هر کدام داستان احداث و توسعه‌ خود را در ذیل ‌روایت کلی صنعتی شدن تهران و ایران، بیان کنند و ایجاد دبیرخانه‌ مشترک شهرموزه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی منجر به زمینه‌ سازی برای ایجاد مسیر گردشگری و توسعه‌ گردشگری در شهر تهران می شود.

این عضو شورای شهر تهران افزود: در همین رابطه، کمیسیون معماری و شهرسازی، با توجه به اینکه بیش از سی درصد جغرافیای منطقه 21 را زون صنعتی و کارخانجات با قدمت زیاد تشکیل می دهد، ضمن حمایت از ایجاد شهرموزه مجازی و پروژه‌ تبدیل منطقه ٢١ به شهرموزه‌ تاریخی صنعت ایران، تهیه‌ طرح های موضوعی و موضعی لازم، همانند تبدیل معبر بزرگراه شهید لشکری (جاده‌ی مخصوص کرج) به محور شهری نمایشگاهی رویداد محور را پیگیری خواهد کرد و امید است که این موضوع، ایده‌ راهبردی تبدیل منطقه‌ ٢١ از معبر به مقصد سفر را آغاز کنیم.