تعامل با اروپا در دوره پسا برجام از جمله اولویت های مهم سیاست خارجی دولت تدبیر و امید است که در راستای سیاست تنش زدایی و افزایش تعامل با جهانیان دنبال می شود.تردیدی نیست که  اجرای برجام بیش از هرچیز درهای امید، بهبود وگشایش اقتصادی، سیاسی و تقویت روابط خارجی را به روی ایران گشوده است که در این میان گسترش روابط با کشورهای اتحادیه اروپا از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

ورود به دوران پسابرجام و رفع تحریم ها، بازار بالقوه  80 میلیونی و منابع زیر زمینی فراوان ایران را برای  بسیاری از شرکت های بزرگ اروپایی جذاب کرده و آنها را به میدان رقابت  برای سرمایه گذاری در ایران کشانده است.از پیش از اجرای برجام ، اتحادیه اروپا تمایل قاطع خود به گسترش روابط با جمهوری اسلامی را در قالب سفر مقامات رسمی کشورهای مختلف اروپا به ایران ابراز داشته بود  و اکنون با سفر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه زمینه تعامل و هم افزایی بیشتر در بخش های مختلف فراهم شده است

گسترش روابط با کشورهای اتحادیه اروپا  در راستای بهره گیری از فضای پسابرجام و به منظور رشد و توسعه کشورو ایجاد گشایش اقتصادی  صورت می گیرد . تعامل با ایتالیا و فرانسه برنامه همکاری بلند مدت ایران و این کشورها را ترسیم و زمینه را برای مراودات اقتصادی گسترده میان فعالان اقتصادی دو کشور فراهم خواهد کرد.

بیمه صادراتی و فن آوری های نوین از جمله محورهای مهم سند همکاری میان ایران و ایتالیا و فرانسه خواهد بود .  همچنین طی این سفر مباحث مربوط به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با طرف های اروپایی بررسی می شود  و زمینه های سرمایه گذاری آنان در بخش های فوق مورد ارزیابی  قرار خواهد گرفت.

امضای دو سند همکاری در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی از دیگر برنامه های مهمی است که در این سفر دنبال خواهد شد  و در همین راستا چند سند یادداشت همکاری های توریستی بین ایران و فرانسه و همچنین سند همکاری های بین موزه ای دو کشور را به امضاء می رسد که این موضوع  در روابط ایران و اروپا طی سالهای اخیر تحولی مهم  محسوب می شود.

بی شک سفر اروپایی رئیس جمهور می تواند  افق های همکاری میان ایران و اروپا را در بخش های مختلف گسترش دهد و همکاری ها را در حوزه های حساس و مهمی همچون صنعت، پژوهش، کشاورزی، پزشکی و محیط زیست تعمیق بخشد.

در کنار این بخش ها، تعامل با واتیکان به لحاظ دینی حائز اهمیت زیادی است بخصوص که قرائت رحمانی  جمهوری اسلامی از اسلام  که نمونه کاملی بحساب می آید در قبال رفتارهای افراطی که  امروز جهان اسلام را آسیب پذیر کرده می تواند ظرفیت های اسلام و مسیحیت برای غلبه بر بحران های اخلاقی در جهان امروز را متبلور نماید.

تحلیل رسانه های اروپایی از توافق هسته ای به این واقعیت توجه دارد که اجرای برجام منافع متقابلی را برای ایران  و اروپا به دنبال خواهد داشت و فرصت  همکاری های اقتصادی فیمابین در عرصه بین المللی را افزایش می دهد. گرچه  گشایش های اقتصادی ایجاد شده ممکن است به سرعت تاثیرگذار واقع نشود ، اما قطعا چشم انداز روشن و موفقی را از تعامل دوجانبه طرفین در پی خواهد داشت . از سوی دیگر تحکیم روابط اقتصادی منجر به تقویت همبستگی سیاسی و بین المللی ایران و اروپا می شود و مناسبات دیپلماتیک میان طرفین را بیش از بیش تقویت می کند.

بازار ایران از دیرباز پذیرای شرکت های اروپایی بوده و حتی در دوران تحریم ، کشورهایی همچون ایتالیا روابط اقتصادی خود با ایران را حفظ کردند  ، به همین لحاظ تردیدی نیست که اشتیاق اروپایی ها برای تجارت با ایران غیر قابل انکار است. کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس از جمله کشورهای پیشرو هستند که هیات های تجاری خود را به تهران گسیل داشته اند. اروپا بزرگترین شریک تجاری ایران پیش از اوج گیری تحریم ها در سال 2012 بود و اکنون به دنبال تکرار دوباره آن دوران  است. تجارت کالایی اتحادیه اروپا با ایران از  سال 2011 تا 2014  به شدت کاهش یافت و به همین دلیل بازگشت ایران و اتحادیه اروپایی به دوران تجارت پر رونق گذشته  و انجام سرمایه گذاری های بلندمدت  و همچنین مشاهده نتایج آن زمانبر خواهد بود.