رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: 90 درصد اهداف پهنه‏بندی‏ها در طرح تفصیلی محقق نشده است.

نشست بررسی و آسیب شناسی طرح جامع وتفصیلی شهر تهران روز سه شنبه در دستور جلسات کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قرار گرفت. این جلسه با حضور تعدادی از اعضاء جامعه مهندسان مشاور ایران و انجمن صنفی مهندسین مشاور شهرسازی و معماری و سازمان نظام مهندسی استان تهران، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، معاونین شهرسازی و معماری و فنی وعمرانی شهرداری تهران و رییس سازمان نوسازی شهر تهران و مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران، محمد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا ، اقبال شاکری،محمد مهدی تندگویان، ابوالفضل قناعتی از اعضای شورا برگزار شد.

محمد سالاری در این جلسه با اشاره به ضرورت آسیب شناسی و بازنگری طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران اظهار داشت:در حال حاضر قریب به 10 سال از ابلاغ طرح جامع و 5سال نیز از ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران می گذرد و همانگونه که در مفاد این طرحها و برنامه ریزی های شهری موضوع آسیب شناسی و پایش در نظر گرفته شده است ضرورت داشت این دو طرح با حضور مجموع کسانی که در فرآیند تدوین و برنامه ریزی شهری دخالت دارند مورد آسیب شناسی قرار گیرد تا در نتیجه این سلسله جلسات به یک گفتمان واحد به منظور بازنگری و تغییر رویکرد در برنامه ریزی های شهری برسیم.

وی در ادامه به یکی از مهم ترین ماموریت های کمیسیون شهرسازی و معماری که صیانت و حفاظت از طرح های جامع و تفصیلی و نظارت بر روند اجرای آن است اشاره کرد و گفت : فرایند برنامه ریزی های شهری در دنیا طی دهه های گذشته تغییر رویکردی اساسی داشته است و این تجارب تغییر رویکرد در سطح دنیا نشان می‏دهد ما نیز در این زمینه نیازمند آسیب شناسی و بازبینی در محتوا و نحوه تدوین طرحها و برنامه ریزی های شهری متناسب با شرایط شهرهایمان هستیم.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: طرح جامع شهر تهران دارای 17راهبرد است که با ارزیابی اقدامات صورت گرفته و آسیب شناسی آن می توان پی برد تا چه میزان اهداف این طرح محقق شده و آیا راهبردهای محقق شده تا چه اندازه در ارتقاء کیفیت زندگی اثر گذار بوده است.

سالاری ادامه داد: اگر بخواهیم طرح جامع و طرح تفصیلی را که صرفا موضوع پهنه‏بندی‏ها در کاربریها را مشخص کرده است بررسی کنیم می توان گفت اکثر اهداف آنها محقق نشده و حتی مطالعات آن نیز صورت نگرفته است. حتی می‏توان گفت طرح جامع شهر تهران به اهداف خود در راستای تحقق راهبردها پیش بینی شده در آن نرسیده است.

وی در ادامه به طرحهای موضعی و موضوعی پیش بینی شده در مفاد طرح جامع و طرح تفصیلی اشاره کرد و گفت طرح جامع شهر تهران صرفا به دلیل عدم تحقق این طرحها به اهداف خود نرسیده است. اساسا مفاد طرح جامع نشان می‏دهد که شهرداری و حتی شورای شهر بیشتر بر حوزه‏های سخت افزاری تمرکز داشته‏اند تا حوزه‏های نرم افزاری.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در دنیا چندین دهه است که از برنامه‌ریزی های شهری از نوع تهیه طرح جامع شهری بوده عبور کرده‏اند و به سمت برنامه‏ریزی غلتان حرکت کرده‏اند. آیا ما نباید چنین کنیم ؟ یا اگر طرح راهبردی و ساختاری شهر تهران میبایست ملاک عمل باشد که در حال حاضر هم هست چرا علی رغم وجود تدوین راهبردها برای توسعه شهر و تلاش‏های شهرداری و شورای شهر نتوانسته‏ایم به اهداف تعیین شده برسیم.

سالاری در پایان در رابطه با نتایج حاصل از جلسه هم اندیشی را درخواست احیاء نهاد برنامه ریزی و توسعه شهری تهران، تشکیل کمیته و کارگروه‏های آسیب شناسی طرح تفصیلی، اولویت قرار گرفتن تهیه طرحهای موضوعی و موضعی شهر تهران، استفاده از سرمایه‏های فکری جامعه مهندسان مشاور و سایر جوامع علمی در تهیه طرحهای توسعه شهری و پایش و بازنگری طرح تفصیلی، بررسی طرحها در تالارهای شهری، توجه به حقوق عمومی، کاهش فاصله بین مدیریت ملی و محلی و مردم در تهیه و تدوین طرحهای توسعه شهری و … از جمله مهمترین نتایج این جلسه عنوان کرد.