محمد سالاری بر ضرورت انتقال خط راه آهن تهران – مشهد در محدوده منطقه 16 به زیر زمین تاکید کرد.

 رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفت و گو با مهر در خصوص ضرورت انتقال خط راه آهن تهران – مشهد در محدوده منطقه 16 به زیر زمین گفت: با توجه به عبور خط آهن تهران – مشهد از منطقه 16 تهران و تصرف عرصه های این منطقه یکی از مطالبات جدی شورایاران و مردم این منطقه انتقال این خط آهن به زیر زمین است.

 وی ادامه داد: همانطور که با انتقال خط آهن تهران – تبریز در منطقه 17 به زیر زمین فضای آزاد شده ای در اختیار منطقه قرار گرفت و قرار است با اجرای طرح نیلوفری به یک مجموعه تفرجگاهی در راستای تامین سرانه های خدماتی منطقه و یک پروژه محرک توسعه مورد بهره برداری قرار گیرد، امکان انتقال خط آهن تهران – مشهد نیز در منطقه 16 ضرورت دارد.

 سالاری تصریح کرد: بنابراین لازم است شهرداری منطقه 16 نسبت به آسیب شناسی و احصاء نقاط قوت و ضعف انتقال خط آهن تهران – تبریز و تعامل با مسئولین شرکت راه آهن اقدام کند. البته شهرداری منطقه بسته کارشناسی را در این خصوص تدوین کرده که ما حتما در شورای شهر به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 وی افزود: بزودی کمیسیون شهرسازی و معماری با همکاری کمیسیون عمران و حمل و نقل نسبت به برگزاری جلسات به منظور مذاکره با شرکت راه آهن و توافق برای تحقق مطالبات مردم منطقه 16 برای زیر زمین بردن خط راه آهن اقدام خواهیم کرد تا در فضای مازاد ایجاد شده ، پروژه های محرک توسعه و فضاهای سبز و سرانه های خدماتی شکل بگیرد.