محمد سالاری گفت: اصلاح ساختار سازمانی معاونت شهرسازی و معماری و ارتقاء و پژوهش محورد کردن آن باید در اولویت قرار گیرد.

 رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران در واکنش به ارائه گزارش و برنامه های معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: انتظار ما از آقای حجت این بود که بعد از گذشت سه ماه، در جلسه امروز رویکردها ، سیاست ها و برنامه های اصلی حوزه شهرسازی و معماری را ارائه می کردند چراکه اکنون مجموعه شورا و کسانی که به گونه ای با ماموریت های شهرسازی و معماری در شهر تهران سرو کار دارند می خواهند بدانند که معاونت شهرسازی و معماری چه رویکردهایی در این حوزه اتخاذ کرده است.

 وی با اشاره به بخشی از سخنان معاون شهرسازی در خصوص لزوم تجدید نظر در طرح تفصیلی شهر تهران بیان کرد: از آنجاییکه این تجدید نظر ممکن است تبعات جدی برای جامعه شهری داشته باشد معاون شهرسازی می بایست توضیح دهد که این تجدید نظر با چه رویکرد و سیاست هایی و یا چگونه قرار است انجام شود.

 سالاری با اشاره به لزوم ساماندهی سیما و منظر شهری اظهار داشت: هرچند کمیته های نمای مناطق در ابتدای راه هستند و اشکالاتی در نحوه فعالیت آن ها وجود دارد اما ساماندهی سیما و منظر شهری یکی از راهبردهای ۱۷ گانه طرح تفصیلی است که در گذشته هیچگونه برنامه عملیاتی در این حوزه اجرا نشده بود اما با تشکیل کمیته های نما طی دوسال و نیم گذشته حداقل نقشه های نما هم مثل سایر نقشه های ساختمان مورد بررسی قرار گرفته اما اکنون این نگرانی وجود دارد که رویکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص نحوه تداوم فعالیت این کمیته ها چگونه است؟ و آقای حجت باید امروز توضیح می دادند که اساسا کمیته های نما جزو تکالیف طرح جامع و برنامه ۵ ساله است و نه تتها جمع آوری آن ها مطرح نیست، بلکه می بایست این کمیته ها تقویت شده و فعالیت آن ها مبتنی بر اصول معماری و شهرسازی و در راستای هویت بخشی به شهر تهران تداوم پیدا کند.

 وی با تاکید بر لزوم پژوهش محور کردن معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: متاسفانه این معاونت طی دهه های گذشته به حوزه درآمدزایی شهرداری تهران تبدیل شده و مجموعه ظرفیت حوزه شهرسازی و معماری در راستای درآمدزایی،شهرفروشی و بارگذاری انبوه به کار گرفته شده است و باید توضیح داده می شد که اکنون چه سیاست ها و رویکردهایی قرار است اجرا شود.

 سالاری با اشاره به بخشنامه اخیر شهردار تهران اظهارداشت: باید گفت که بخشنامه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران مهم تر از دو بخشنامه قبلی است بنابراین اصلاح ساختار سازمانی معاونت شهرسازی و معماری و ارتقاء و پژوهش محورد کردن آن باید در اولویت شهرداری و معاونت شهرسازی قرار گیرد.

 این عضو شورای شهر تهران همچنین بخشنامه شهردار تهران در حوزه شهرسازی را اقدامی درست خواند و گفت: این بخشنامه در راستای دغدغه مردم ، اعضای شورای شهر و نهادهای نظارتی و دیده بان های شهری است اما معاون شهرسازی باید بداند که با یک بخشنامه نمی توان شهر را اداره کرد و باید در مناطق حضور یافت و معاونین شهرسازی مناطق را فراخواند و بلاتکلیفی ایجاد شده در سطح مناطق را ساماندهی کرد چراکه هر منطقه و محله باید با توجه به مقتضیات خاصی که دارد اداره شود و باید جلسات مستمر باشد تا مشکلات مردم در این حوزه حل شود و دغدغه های مردم موجب از بین رفتن اصل بخشنامه شهردار تهران که یکی از رویکرد مدیریت شهری در دوره پنجم به منظور قانون مداری و شفاف سازی و فسادزدایی است ، نشود.