محمد سالاری در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی برنامه پنج ساله سوم نسبت به اضافه شدن 13 ساختار سازمانی جدید به شهرداری تهران در قالب این برنامه انتقاد کرد و افزود: معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران و کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر تهران در فرآیند تضمین برنامه سوم زحمات زیادی را کشیدند و مبتنی بر نظرات کارشناسان و دیده‌بان‌های شهری اقداماتی را انجام داده‌اند؛ اما مشکلی که وجود دارد این است که برخی از سرفصل‌ها ماموریت‌ها و احکام در کمیسیون‌های تخصصی دیگر مطرح نشده، از جمله احکام مرتبط با کمیسیون برنامه و بودجه که اصلا تضارب آرا در خصوص آن شکل نگرفته است.

 وی افزود: با توجه به ضرورت اصلاح ساختار سازمانی و چابک سازی سازمان شهرداری مشاهده می‌کنیم که در این برنامه 13 ساختار سازمانی جدید شامل تشکیل دیوان محاسبات شهر، دبیرخانه تهران هوشمند، ستاد پشتیبانی سرمایه گذاری اقتصادی، تاسیس صندوق توسعه شهری، صندوق محیط زیست، مدیریت بدهی‌های شهرداری، کارگروه‌های توسعه مشارکت، صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایه گذاری پروژه‌ها و طرح‌های مشارکتی، صندوق املاک و مستغلات، بازار الکترونیک منابع غیرنقد، سازمان گردشگری تشکیل‌شان پیشنهاد شده است. در حالیکه در این باره هیچ تضارب آرایی در مراحل بررسی برنامه شکل نگرفته است.

 وی تاکید کرد: باید بگوییم ما یک نگاه جامع به این موضوع نداشته‌ایم. در حالیکه یکی از رویکردهای شورای پنجم اصلاح ساختار سازمانی و چابک سازی است.