رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با انتقاد از نوع نگاهی که در جامعه نسبت به بناهای تاریخی وجود دارد، گفت: متاسفانه این نگاه در مردم نهادینه شده که بناهای تاریخی و میراثی صرفا باید نگه داشته شوند و مردم در این اماکن تردد نداشته باشند، حال آنکه عدم حضور مردم منجر به شکل گیری کاربری های غیرمتجانس در این ابنیه ها می شود.

 

محمد سالاری در گفت وگو با شهرنوشت، با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی باید همواره نگرانی خود را نسبت به وضعیت ابنیه های تاریخی به عنوان هشدار اطلاع رسانی کند، تصریح کرد: ساماندهی بناهای تاریخی، موضوعی نیست که هیچ وقت هشدارها و نگرانی ها در قبالش نادیده گرفته شود. این هشدارها باعث می شود که مجموعه اقدامات اجرایی مبتنی بر صیانت از بناهای تاریخی شکل گیرد.

 

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون نگاه مشترک خوب و اثرگذاری بین شورای شهر، شهرداری تهران و میراث فرهنگی شکل گرفته است، ادامه داد: تغییر دیدگاه به نحوه صیانت از بناهای تاریخی ماحصل همین نگاه مشترکی است که شکل گرفته است.

 

سالاری با انتقاد از اینکه نگاه مردمی به ابنیه های تاریخی تنها باعث نگهداشت از بافت فرسوده شده حال آنکه عدم حضور مردم در این ابنیه ها منجر به شکل گیری کاربری های غیرمتجانس می شود، افزود: در فضاهایی که حضور مردم نباشد، فعالیت های مرتبط شکل نمی گیرد. معضلی که امروز شاهد هستیم در منطقه 12 منجر به بروز مشکلات کنونی شده است.

 

سالاری با یادآوری اینکه معضلات کنونی منطقه12 به اوج خود رسیده است، بهره برداری های مختلف از ابنیه های تاریخی را عاملی برای حضور مردم در این منطقه تهران دانست و گفت: بناهای تاریخی باید در ماموریت های متفاوتی همچون تفرجگاهی، تحقیقی، گردشی و حتی هتلینگ مورد استفاده قرار گیرند تا این نگاه کاربردی ابنیه های تاریخی منطقه 12 به سایر نقاط شهر تهران نیز تعمیم یابد و بسیاری از مشکلات نیز کاسته شود.

 

وی خاطرنشان کرد: نباید به محض آنکه شهرداری به سراغ یکی از ابنیه های تاریخی می رود، نگاه بدبینانه مانع تحقق اهداف شود. هرچند که باید روحیه هشداری حفظ شود و دیدبان های شهری و کارشناسان میراث فرهنگی دغدغه کارشناسان را مدنظر قرار دهند.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر با تاکید بر اینکه در نشست های تخصصی اخیر با سازمان میراث فرهنگی این یقین حاصل شده که شهرداری در حال اجرای برنامه های کاربردی است، متذکر شد: چشم انداز طرح ارتقا کیفیت زندگی در منطقه 12 در بعد شهرسازی به نوبه خود می تواند منجر به آن شود که اوج تاثیرگذاری ماموریت های شهرسازی و معماری در ارتقا کیفیت محیطی و زندگی در نگین تهران جلوه یابد و این طرح به عنوان مهم ترین اقدام شهرداری تهران در سال های اخیر شناخته شود.