رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه مشترک این کمیسیون با کمیته سلامت شورای شهر تهران که به منظور ارائه گزارش سازمان زیباسازی شهر تهران درخصوص اجرای مصوبه “طرح جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران” گفت: مصوبه مذکور در دوره چهارم شورا تصویب و به شهرداری تهران ابلاغ شد. این مصوبه یکسری تکالیف را به عهده شهرداری تهران گذاشته است از جمله این که مقرر بود شهرداری طی مهلت 6 ماهه،مطالعات جامعی را در مقیاس جغرافیای شهر تهران در حوزه نورپردازی انجام دهد و نهایتا به عنوان طرح جامع و سند فرادست ملاک عمل برای تمامی تصمیم سازان، تصمیم گیران و متولیان ساخت و ساز و کمیته های نما، حوزه های شهرسازی مناطق و کمیته های بناهای شاخص قرار گیرد.

وی ادامه داد: در سال 86 طرح جامع ساختاری راهبردی شهر تهران و طرح تفصیلی نیز سال 91 ابلاغ شد اما متاسفانه هنوز در حوزه نورپردازی برای شهری مثل تهران به عنوان پایتخت؛ با توجه به تاثیری که نورپردازی در هویت دهی به شهر تهران و منظر شبانه دارد و سرمایه گذاری های قابل توجهی که در این خصوص انجام می گیرد، ما به عنوان مدیریت شهری طرحی که به عنوان سند فرادست که ملاک عمل برای این اقدامات باشد، نداریم. هرچند شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در این خصوص کلیاتی تصویب و به شهرداری ها ابلاغ کرده است.

سالاری اضافه کرد: ما نیز در دوره گذشته بعد از تشکیل کمیسیون شهرسازی و معماری، موضوع نورپردازی را در اولویت کاری قرار دادیم و “طرح جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران” به تصویب رسید اما متاسفانه در مدیریت شهری به ماموریت های حوزه نرم افزاری که نقش آن در ارتقاء کیفیت زندگی و محیطی بسیار تاثیرگذاری است و هزینه چندانی هم ندارد و با سرمایه و مشارکت خود ذینفعان شهر انجام می شود خیلی توجه نشد. مدیریت شهری به عنوان سازمان متولی می بایست سند مربوط به این حوزه را تدوین کنیم و به راهبری و نظارت بپردازیم.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه یکی از اولویت های جدی شورای پنجم ورود به ماموریت های حوزه نرم افزاری است بیان کرد: با توجه به محدودیت های قابل توجه ای که در حوزه مالی داریم، مجموعه مدیران ارشد شهرداری باید به این باور برسند که حوزه های نرم افزاری مانند نورپردازی دارای اهمیت است اما متاسفانه چنین موضوع مبنایی برای مدیران اهمیت ندارد و در جلسات حضور پیدا نمی کنند در حالیکه اهمیت این موضوع تا جایی است که خود شهردار هم باید در این جلسات حضور داشته باشد.