محمد سالاری در دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورا با اشاره به دستور جلسه امروز مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی تغییرات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در تذکری گفت: مجلس شورای اسلامی امروز در معرض یک آزمون بزرگ قرار دارد تا از جایگاه مدیریت شهری در سراسر کشور دفاع کند.

سالاری ادامه داد: با توجه به اینکه رییس مجلس، سابقه مدیریت در شهرداری را دارد و فراکسیون مدیریت شهری مجلس پر تعداد ترین فراکسیون در طول تاریخ مجلس است، انتظار می رود که نسبت به تغییرات ناگهانی و بسیار عجیب و غریبی که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده اتفاق افتاده و در فرایند تصمیم گیری قرار گرفته بسیار حساب شده و درست تصمیم گیری کنند.

وی تصریح کرد: امروز مجلس شورای اسلامی در خصوص سهم عوارض شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده تصمیم گیری می کند و پیشنهاد ارائه شده بشدت کاهشی بوده و به موجب مفاد ماده 53 نیز قرار است، وزارت کشور جایگزین شوراهای شهر کشور برای عوارض گذاری و تعیین ماخذ و حداکثر نرخ عوارض شود که به نوعی بازگشت به عقب است.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: بعد از گذشت 5 دوره از فعالیت شوراهای شهر کشور که همه دولت ها، حاکمیت و همه ارکان تصمیم گیری صحبت از برونسپاری و ارتقاء جایگاه مدیریت های شهری می کردند، امروز دولت و وزارت کشور با رویکرد تمرکز گرایی، می خواهند کمترین اختیارات شوراها را نیز بگیرند و من از رییس مجلس و نمایندگان محترم تقاضا دارم، در تصمیم امروز، نگاه خود را مبنی بر تحقق حکم رانی محلی عینیت بخشند.

وی افزود: اکثر نمایندگان مجلس یازدهم اعلام کرده اند که لایحه مدیریت شهری در کمیسیون مربوطه در حال نهایی شدن است و رویکرد مجلس هم اینست که حکمرانی محلی را در این لایحه محقق کنند، این گوی و این میدان، تصمیم امروز مجلس نشان می دهد که مجلس یازدهم به چه میزان به ارتقاء جایگاه مدیریت شهری اهمیت می دهد.