در جلسه شورای اسلامی شهر تهران آقایان محمد سالاری، اسماعیل دوستی ، محسن سرخو ، رضا تقی پور، اقبال شاکری، احمد دنیا مالی، علیرضا دبیر ، هادی ساعی و خانم معصومه آباد بعنوان اعضای هیات نظارت بر انتخابات انجمن شورایاری ها ، انتخاب شدند.

 

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در جریان یکصدو بیست و ششمین جلسه شورا پیشنهاد تعیین هیات نظارتی متشکل از اعضای شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرد که مورد استقبال رییس شورا و سایر اعضا قرار گرفت.

 

وی همچنین تاکید کرد زمان برگزاری انتخابات به تعویق بیافتد چراکه فرمانداری و وزارت کشور در بیانیه ها و مصاحبه هایی در برگزاری انتخابات شورایاری ها شائبه ایجاد کرده اند.

 

مهدی چمران نیز با تاکید بر اینکه شورایاری ها هویت شورای شهر هستند گفت: برگزاری این انتخابات برای همه دارای ارزش و اعتبار است. نتیجه آن هرچه می خواهد باشد مهم این است که این حرکت به نفع مردم شهر است.

 

در این جلسه، 9 نفر از اعضای شورا (آقایان محمد سالاری، اسماعیل دوستی ، محسن سرخو ، رضا تقی پور، اقبال شاکری، احمد دنیا مالی، علیرضا دبیر ، هادی ساعی و خانم معصومه آباد ) بعنوان اعضای هیات نظارت بر انتخابات شورایاری ها معرفی شدند تا ضمن استقرار در محل ستاد انتخابات ، بر فرایند برگزاری این انتخابات و همچنین احصاء صلاحیت های کاندیداها و سلامت انتخابات نظارت جدی داشته باشند.

 

با توجه به قرارگیری در آستانه برگزاری انتخابات شورایاری های شهر تهران و شائبه های بوجود آمده از سوی نهادهای مرتبط از جمله وزارت کشور و فرمانداری تهران در بحث نظارت و نحوه برگزاری انتخابات شورایاری ها و با توجه به اینکه اعضای شورای اسلامی شهر تهران معتقدند وظیفه نظارت بر انتخابات انجمن شورایاری ها جزء وظایف ذاتی پارلمان های محلی (شورای شهر) می باشد ، لذا در جلسه امروز شورای شهر تهران، اعضا با تاکید بر اینکه به موجب بند 7 و 8 ماده 71 قانون شوراها ،ایجاد انجمن های محلی از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد و هیچ نهاد دیگری جز شورا حق نظارت بر انتخابات شورایاری ها را ندارد ، نسبت به انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات شورایاری ها اقدام نمودند .