رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش خواستار دسترسی عموم مردم به باغ ۵۰ هکتاری منظریه (اردوگاه شهید باهنر) در شمال شهر تهران شد.

 

در متن این نامه آمده است:

 

اردوگاه شهيد باهنر( باغ منظريه) با مساحتی بالغ بر 50 هکتار و قدمتي در حدود ۱۶۰سال به عنوان يكي از باغات و عرصه هاي بسيار ارزشمند و كم نظير شهر تهران با داشتن مجموعه قابل توجه اي از درختان كهنسال و فضاي سبز و محل برگزاري رويدادهاي تفريحي، تفرجگاهي، اردوگاهي و فرهنگي آن وزارتخانه است كه داراي ظرفيت اكولوژيكي شاخص و ميراث طبيعي ماندگار به شمار مي رود .

در دوران توسعه اين كلانشهر و در شرايطي كه در سال‌هاي اخير بسياري از نهادها و سازمان‌ها با اهتمام به رويكرد درآمدزايي و بارگذاري در چنين عرصه‌هاي تحت تملك خود روي آورده‌اند اما اين عرصه طبيعي در اختيار آموزش و پرورش، با تدابير آن وزارتخانه به نحو مناسبي حفاظت، صيانت و بهره برداري شده كه به نوبه خود جاي تشكر و قدرداني را دارم.

با عنايت به ظرفيت اردوگاه شهيد باهنر و عرصه سبزينه و با ارزش اكولوژيك آن كه مي تواند با ايجاد دسترسي براي عموم به عنوان يك عرصه عمومي در راستاي پاسخ به نياز جامعه شهري تهران و شهروندان منطقه نيز مورد استفاده قرار گرفته و دامنه محدود بهره برداري از آن كه در وضع موجود که بخشي از فرهنگيان را شامل مي شود، به كل جامعه تسري يابد، لذا پيشنهاد مي گردد به تاسي از رويكرد ترسيمي مقام معظم رهبري مبني بر دراختيار قرارگذاشتن عرصه هاي اينچنيني براي استفاده عموم مردم كه در شهر تهران دو تجربه موفق بوستان ولايت و بوستان ياس فاطمي را مي توان برشمرد و همچنين به تاسي از رويكرد برخي نهادهاي انقلابي از جمله بنياد مستضعفان كه با تدبير رياست محترم آن بنياد جناب آقاي مهندس سعيدي كيا دو قطعه باغ ارزشمند(واقع در منطقه 2 و 14 شهر تهران) تحت مالكيت بنياد با درخواست و پيگيري اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و شهرداري بصورت داوطلبانه براي استفاده عموم در اختيار شهر وشهروندان قرارگرفت.

لذا خواهشمند است دستورات مقتضي براي بررسي وتدوين سازوكارهاي بهره مندي عموم شهروندان از اين عرصه ارزشمند پهنه شمال تهران مبتني بر توسعه فرصت هاي تفرجگاهي در اتصال با ارتفاعات شمال تهران كه به عنوان يك طرح در ادوار گذشته نيز مسبوق به سابقه مي باشد را صادر فرمايند.