رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه شرکت های کارگزاری شهرداری بر اساس روابط خاص انتخاب می شدند، گفت: مدیریت کنونی شهرداری نمی داند که چه تعداد هولوگرام صادر شده در حقیقت مشخص نیست که چه مقدار تراکم پیش فروش شده است که مبنای تصمیم‌گیری باشد.

محمد سالاری در گفت و گو با «انتخاب» با اشاره به بخشنامه‌های صادر شده اخیر از سوی شهردار تهران در دو بخش ممنوعیت صدور هولوگرام‌ها و تدقیق تصمیمات شوراهای معماری مناطق 22 گانه، گامی در جهت رعایت حقوق شهروندی و مبارزه با فساد است، اظهار کرد: فرایند بودجه نقد شهرداری کاملا مشخص و شفاف است اما در بخش درآمدهای غیرنقدی این شفافیت وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در چندسال گذشته صدور هولوگرام به صورت شفاف صورت نگرفته است، ادامه داد: اشکال این است که اطلاعاتی درباره تعداد هولوگرام ها که مبنای فروش تراکم بوده، وجود ندارد و مدیریت کنونی شهرداری نمی داند که چه تعداد هولوگرام صادر شده و قیمت واقعی هولوگرام صادر شده چقدر است در حقیقت مشخص نیست که چه مقدار تراکم غیرمجاز پیش فروش شده است که مبنای تصمیم گیری باشد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به عملکرد شرکت های کارگزاری، افزود: عملکرد شرکت های کارگزاری نیز غیرشفاف است به طوری که این شرکتها نه بر اساس چارچوب مشخص و مطابق قانون بلکه به دلیل وجود ارتباطات خاص انتخاب می شدند.

وی ادامه داد: متاسفانه در مدیریت گذشته، مناطق شهرداری به جای دریافت پول نقد از مردم برای ارائه خدمات، آنها را به شرکت کارگزاری معرفی می کردند تا پرداختها به صورت غیرنقدی باشد. با این اقدام این بخش از درآمدهای شهرداری دیگر به خزانه شهرداری واریز نمی شد و مناطق، شهرداری مرکز را دور می زدند. همچنین مقرر شده بود پرداخت بدهی پیمانکاران از طریق شرکت‌های کارگزاری باشد که این تصمیم نیز اشتباه بود.

سالاری همچنین اظهار کرد: به دلیل عدم شفافیت در این بخش، مدیریت جدید تصمیم گرفت تا روند صدور هولوگرام‌ها در شهرداری تهران تا اطلاع ثانونی متوقف شود. مشخص نیست که در آینده صدور هولوگرام‌ها از سرگرفته می شود یا نه، اما بدون شک در صورت صدور مجدد هولوگرام، روند شفاف و مشخص خواهد داشت.

وی گفت: در یک فضای غیرسیاسی روند صدور هولوگرم ها و عملکرد شرکت های کارگزاری در مدیریت گذشته بررسی خواهد شد تا میزان فروش املاک شهرداری تهران مورد ارزیابی قرار گیرد.

سالاری با بیان اینکه اختیارات شورای معماری مناطق در سال‌های گذشته بسیار گسترده شده بود، اظهار کرد: برخی از این اختیارات از اختیارات شهردار منطقه نیز فراتر رفته بود از این رو هر مجوزی که امکان صدور داشت، به درخواست کننده به ازای دریافت پول ارائه می شد.

وی با بیان اینکه مجوزهای صادر شده توسط شورای معماری مناطق قاعده خاصی نداشت، تاکید کرد: بارها در طول شورای چهارم به این موضوع تذکر دادم اما نتیجه بخش نبود به همین دلیل مجوزهای متعدد و فراتر از اختیارات در این شوراها صادر شده است. حال مدیریت جدید شهرداری تهران تصمیم ارزشمندی برای ممانعت از ادامه این روند اتخاذ کرده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: بر اساس این بخشنامه تمامی مجوزات صادر شده از تاریخ یکم آذر سال 95 می بایست به شهرداری مرکز ظرف 15 روز اعلام شود. در چند سال گذشته به خصوص در سال 95 بسیاری از تصمیمات صادر شده در شوراهای معماری مناطق به صورت دستی انجام می شد و در سیستم ثبت نمی شد در حقیقت عمده صورت حساب‌های شورای معماری مناطق دستی بود تا امکان رصد وجود نداشته باشد، بارها به این رویه در شورای چهارم اعتراض کردم زیرا تصمیمات مغایرت جدی با ضوابط و مقررات ملاک عمل داشت.

سالاری با بیان اینکه شهرداران مناطق با کناره‌گیری از تصمیمات شورای مناطق خود حاشیه امنی را برای خودشان ایجاد کرده بودند، اعلام کرد: تصمیم جدید بر این است که تمامی مصوبات شورای معماری در مناطق به امضای شهردار منطقه برسد و این اقدام نیز در راستای شفاف سازی است.

وی همچنین تاکید کرد: عمده درآمد مدیریت گذشته شهرداری از محل صدور هولوگرام‌ها و شورای معماری مناطق صورت می‌گیرد، بدون شک این تصمیمات در کاهش درآمدهای شهرداری تاثیر خواهد داشت. شهردار جدید تهران با وجود مواجه با تنگنای مالی به صدور این دو بخشنامه ضدفساد اقدام کرده است، مدیریت جدید حاضر نیست برای اداره راحت شهر تخلفات را که به رویه و فرهنگ تبدیل شده را ادامه دهد. امیدواریم در این مسیر شاهد همراهی مردم باشیم.