محمد سالاری با ارائه طرحی دوفوریتی خواستار شفاف سازی در خصوص نحوه اقدامات شهرداری مناطق 22 گانه در حوزه شهرسازی و معماری شد .

طرح دو فوریتی الزام شهرداری تهران به ارائه فرم های اعلام عوارض سیستمی و مکانیزه و اجتناب از صدور فیش های دستی و یا اعلام شفاهی در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران مورخ 10/11/95 به هیات رئیسه ارائه شد تا در جلسه آتی شورا در دستور جلسه شورا قرار گیرد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه علی رغم چندین بار تذکر کتبی و شفاهی در صحن شورا و در حضور شهردار تهران متاسفانه کماکان در ماه های اخیر اعلام مبلغ عوارض حوزه شهرسازی و معماری مناطق بصورت شفاهی و یا با ارائه فیش های دستی اعلام می شود گفت: این در حالی است که مطابق مصوبات شورا می بایست نحوه محاسبه و اعلام کلیه عوارض صدور پروانه و گواهی ها بصورت سیستمی و مکانیزه و بر مبنای تعرفه های مصوب شورای شهر باشد.

سالاری دلیل ارائه این طرح را جلوگیری از فساد و رانت در فرآیند نحوه محاسبه و اعلام عوارض در حوزه شهرسازی و معماری مناطق دانست و اعلام کرد : به موجب مصوبات شورای شهر تهران، می بایست تعرفه های مصوب شورا مبنای محاسبه عوارض قرار گیرد و صدور فرم های اعلام عوارض نیزبصورت سیستمی و بدون اعمال سلایق شخصی باشد که متاسفانه اکنون شاهد اعلام عوارض درحوزه شهرسازی و معماری مناطق بصورت شفاهی و یا با ارائه فیش های دستی هستیم و این خلاف مقررات است.