محمد سالاری گفت: تشکیل شورای سرمایه گذاری شهرداری تهران با شرح وظایف مشخص باید در صحن شورای شهر تهران به تصویب برسد.

 رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در اعتراض به یکی از دستور جلسات شورا که در راستای نامه شهردار تهران به رییس شورا در خصوص معرفی دو نفر از اعضای شورا برای حضور در شورای سرمایه گذاری شهرداری تهران گفت: در نامه شهردار تهران آمده است که با عنایت به تغییر رویکرد شهرداری تهران به منظور سیاستگذاری، تدوین راهکارهای اجرایی، استفاده حداکثری از مشارکت بخش عمومی و خصوصی و اداره امور شهر، توسعه زیرساخت ها، ایجاد تنوع در تامین پروژه های مالی شهری، جلب و ارتقاء میزان مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی، بازآفرینی روابط مالی شهرداری با دولت،برون سپاری و یا واگذاری پروژه های نیمه تمام و یا در حال بهره برداری به بخش خصوصی، کاهش تصدی گری و کاهش هزینه های نگهداشت مدیریت شهری، این شورا در حالی تشکیل شده است ، این در حالیست که سابقه ای که در شهرداری تهران در تشکیل چنین شوراهای موازی داریم هیچگاه سابقه خوبی نبوده و این شوراها در مدیریت شهری گذشته محملی برای اتخاذ تصمیاتی بوده که اختیار نظارت را از شورا گرفته است.

 وی در ادامه در نقد به تشکیل این شورا بیان کرد: ابتدا می بایست آیین نامه، اساسنامه، چارچوب و شرح وظایف شورای مذکور در شورای شهر می آمد و مورد بررسی اعضا قرار می گرفت که آیا اساساتشکیل چنین شورایی ضرورت دارد یا خیر؟ چراکه علاوه بر کمیسیون های مرتبط در شورا در حال حاضر معاونت مالی و اقتصادی، سازمان سرمایه گذاری ، شرکت سرمایه گذاری شهر و ده ها شرکت و سازمان مشابه دیگر داریم.

 سالاری ادامه داد: در زمان مدیریت شهردار سابق هم چنین شوراهایی تشکیل شد و در اصل همین مدیریت های محلی که امروز با این همه هزینه ، تشکیلات و بروکراسی متاسفانه خروجی موثری نداشته اند نتیجه تشکیل یک شورای هماهنگی تحت عنوان شورای بازنگری، اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه ریزی و اجرایی شهرداری تهران بود که در یکی از جلسات شورا مصوبه گرفته شده بود که چند نفر عضو شورا در آن عضو باشند ، لذا جهت تنویر افکار اعضای شورا می گویم اینکه شهردار تهران با توجه به وضعیت نابهنجار درآمدها می بایست یک تغییر رویکرد جدی در حوزه سرمایه گذاری داشته باشد یک ضرورت انکار ناپذیر است اما تشکیل چنین شوراهایی چنانچه قرار است منشاء تصمیم گیری و سیاستگذاری و اقدامات عملی باشد می بایست در شورای شهر تصویب شوند.