محمد سالاری ، طراح اصلی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در ارتباط با نحوه واگذاری املاک و اراضی شهر تهران ،از انسجام و یکپارچگی تمام اعضای اصلاح طلب شورا جهت شفاف سازی ابعاد پیدا و پنهان این واگذاری ها و سایر فرایند های مالی شهرداری تهران خبر داد.

نائب رییس فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران گفت : یک فوریت این طرح بعنوان اولین دستور جلسه شورا در روز یکشنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تمامی اصلاح طلبان شورا، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را امضاء کرده اند و همگی یکپارچه و منسجم و با رویکردی فنی و کارشناسی و به دور از هرگونه جانبداری معتفدند می بایست به نمایندگی از شهروندان عزیز تهرانی و در راستای وظیفه نظارتی که بر عهده دارند برای شفاف سازی مجموعه تخلفات احتمالی که درساز و کارها و آیین نامه ها و یا تصمیم گیری های مدیریتی وجود دارد تمام سعی و تلاش خود را بکار بندند.

اصلاح طلبان در فرآیند بررسی تخلفات شهرداری تهران تسلیم جوسازی ها و جنجال آفرینی ها نخواهند شد

سالاری اضافه کرد: فراکسیون اصلاح طلبان شورا به هیچ عنوان انسجام و یکپارچگی خود را جهت صیانت از حقوق بیت المال و شهروندان تهرانی و شفاف سازی نحوه واگذاری و برخورد با متخلفان احتمالی از دست نخواهد داد و تسلیم فرافکنی ها و جنجال آفرینی های ذینفعان در پروژه واگذاری ها نخواهد شد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به انتقاد برخی به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران ادامه داد: برخی از اعضای شورا و جریانات خارج از شورا که بدون در نظر گرفتن جایگاه نمایندگی مردم و اهمیت صیانت از حقوق مردم به جای کمک به شفاف سازی سریعتر ، یک جناح سیاسی را برنامه ریز این ماجرا می دانند در حالیکه طرح موضوعات اینچنینی و طرح توطئه در اتاق های فکر یک جناح سیاسی نخ نما شده است و همه مردم عزیز می دانند که اینگونه اقدامات برای سرپوش گذاشتن بر شفاف سازی اصل موضوع است و به نوعی فرار رو به جلو محسوب می گردد.

انتساب انتشار گزارش و نامه سازمان بازرسی کل کشور به اصلاح طلبان فرافکنی محض می باشد

وی با اشاره به اینکه برخی از اعضای اصولگرای شورا ، موضوع انتشار نامه بازرسی را منتسب به جریان اصلاح طلب می دانند ، ادامه داد: خوشبختانه و در کمال افتخار نام هیچکدام از اعضای اصلاح طلب شورا در لیست واگذاری ها نبوده است و از طرفی در فراید واگذاری ها نیز هیچ عنصر اصلاح طلبی دخالت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و امضاء واگذاری ها نداشته است . چراکه تمامی مدیران شهرداری تهران از اصولگرایان و یا غیراصلاح طلب می باشند و لذا انتساب انتشار این اخبار و لیست ها ربطی به اصلاحات ندارد.

سالاری ادامه داد : چگونه رقبا می خواهند ارائه گزارش و یا نامه دارای شماره و تاریخ و امضاء سازمان بازرسی کل کشور را به جناح اصلاح طلب منتسب کنند ، مگر سازمان بازرسی از ارکان و یا اجزاء و یا تحت نفوذ جریان اصلاح طلب است؟!

نایب رییس فراکسیون اصلاح طلبان شورا افزود: قطعا مردم عزیز بعنوان داوران واقعی ، به خوبی میدانند که این جو سازی ها جهت انحراف اذهان عمومی و به حاشیه راندن اصل موضوع پیگیری تحقیق و تفحص می باشد.

سالاری همچنین با انتقاد از ریاست شورای شهر تهران که بجای مدیریت بررسی درست و کارشناسی تخلفات احتمالی ، انتشار لیست واگذاری های گسترده املاک و اراضی شهرداری تهران را به یک جناح سیاسی ربط می دهد و در عباراتی تامل برانگیز اعلام میدارد ” بوی توطئه به مشام می رسد” اظهارداشت: چرا ایشان به هنگام مجموعه حاشیه سازی ها و اهانت هایی که دائما بر علیه عناصر اصلاح طلب و دولت خدمتگذار در رسانه ها و فضای مجازی مطرح می شود ، بوی توطئه به مشامشان نرسیده است؟! و اکنون که یک نهاد نظارتی نامه ای را به تصمیم گیران در فرایند واگذاری ها نوشته و هیچ اصلاح طلبی هم در کل آن پروسه نه دریافت کننده ملک بوده ونه واگذار کننده ملک را به عنوان توطئه یک جناح سیاسی نامیده است؟!

وی در ادامه ضمن اعلام مخالفت اصلاح طلبان شورا با هرگونه بداخلاقی رسانه ای به هر شخص حقیقی و حقوقی ، از هر حزب و جریان سیاسی و غیر سیاسی گفت: اساسا یکی از مبانی اصلی اصلاح طلبی رعایت اخلاق و اخلاق مداری و رعایت حرمت و عزت انسان ها از جمله رقبا است و لذا با چنین اعتقاد و رویکردی وظیفه خود میدانیم موضوع شفاف سازی واگذاری ها و عملیات مالی شهرداری تهران را که دغدغه عموم مردم و مسئولین نظام شده است با جدیت و در چارچوب کارشناسی و به دور از هیاهو دنبال کنیم و به نتیجه برسانیم و گزارش آنرا به عموم مردم ارائه دهیم.

تمامی اصلاح طلبان شورا با فیلتر کردن و مسدود کردن غیرقانونی سایت ها و رسانه ها مخالف هستند

سالاری با اعلام این موضوع که ما اعضای اصلاح طلب شورا ضمن محکوم کردن هرگونه بداخلاقی رسانه ای یا مسدود کردن سایت ها و رسانه ها آن هم قبل از بررسی جرم احتمالی و صدور حکم مراجع قانونی ادامه داد: ما معتقدیم مطبوعات و رسانه ها و فضای مجازی بعنوان رکن چهارم دموکراسی و مردم سالاری در صیانت از بیت المال و اصلاح ساز و کارهای اشتباه و اصلاح اقدامات مسئولین نظام ، سازمان ها و نهادها همواره در طول تاریخ نقش بسیار موثری داشته اند و ما نباید به جای برخورد با تخلفات ،با گردش اطلاعات که در مسیر رسانه ها صورت می پذیرد برخورد غیرقانونی کنیم.

مخالفت اصلاح طلبان شورا با مسدود شدن سایت معماری نیوز

وی همچنین به مسدود شدن سایت معماری نیوز اشاره کرد و گفت: ما مخالف مسدود شدن و فیلتر شدن این سایت یا هر رسانه دیگری که در راستای گردش آزاد اطلاعات و شفاف سازی ها فعالیت می کند هستیم .

رسانه ها در صیانت از بیت المال و اصلاح سازوکارها و تصمیمات غلط در طول تاریخ نقش بسیار موثری داشته اند

این عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران از فضای مجازی و رسانه ها به عنوان سرمایه عظیم و ظرفیت ارزشمند در صیانت از حقوق شهروندی و شکوفایی و بالندگی نظام و کشور یاد کرد و هرگونه برخورد فراقانونی و یا غیرقانونی با آنان را به ضرر مردم و نظام دانست.

وی با اعلام کرد: قطعا در فرایند بررسی و تحقیق و تفحص و شفاف سازی ابعاد و زوایای موضوع واگذاری ها و عملیات مالی شهرداری تهران رعایت حرمت و جایگاه تمام ذینفعان اعم از مدیران ، پرسنل شهرداری تهران و همکاران شورا و اساسا نهاد شورا و شهرداری از جمله اصول اساسی اصلاح طلبان شورا می باشد.در عین حال بررسی فنی و کارشناسی و حقوقی تمامی ابعاد موضوع بدور از هرگونه تاثیرپذیری از جوسازی های سیاسی و رسانه ای خواهد بود و پیشنهاد ما به دوستان رقیب اینست که به جای جنجال آفرینی ، اگر واقعا به دنبال شفاف سازی هستند قانونی ترین مسیر که انجام تحقیق و تفحص ، آن هم با بکارگیری خبرگان و کارشناسان حوزه واگذاری ها می باشد را انتخاب کنند و مارا همراهی نمایند.

نایب رییس فراکسیون اصلاح طلبان شورا در ادامه با اشاره به منویات و توصیه های مقام معظم رهبری به اعضای شورای چهارم اظهار داشت: اولویت اصلی اصلاح طلبان شورا اجرای منوبات رهبری مبنی بر هدایت ، حمایت و نظارت می باشد و تمام شهروندان عزیز تهران شاهد هستند که در طول 3 سال گذشته از عمر شورای چهارم علی رغم اینکه مدیریت شورا و شهرداری بطور کامل در اختیار اصول گرایان شوراست ولیکن ما با رویکرد تعاملی سعی کردیم تعامل را سرلوحه تصمیمات خود قرار دهیم و از هرگونه حاشیه سازی های سیاسی پرهیز نماییم ، ولی دوستان رقیب ، هر بار که ما تصمیم گرفتیم به عرصه نظارت ورود کنیم ، با تمام توان در رسانه ها سعی در انتساب سیاسی کاری به ما داشتند.

اصولگرایان به هنگام ارائه طرح ها هایی مانند بازبینی و کاهش اختیارات شهردار تهران و.. که از سوی اصلاح طلبان ارائه می شد هم مارا متهم به سیاسی کاری می کردند

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران با اشاره به برخی طرح ها مانند طرح بازبینی و کاهش اختیارات شهردار تهران و یا طرح فوریتی اعلام بدهی های شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا مخالفت با لایحه فروش املاک و اراضی بزرگ مقیاس شهرداری تهران مانند شهروند ویا نمایشگاه شهرآفتاب افزود : در تمامی این موارد دوستان اصولگرا ، ما اصلاح طلبان را متهم به سیاسی کاری و قفل کردن و زمین گیر کردن شهرداری تهران کردند ، این در حالیست که ما از مدت ها قبل متوجه مجموعه ای از تصمیمات غلط در فرآیندهای مالی و ملکی شهرداری شده بودیم و سعی کردیم با ارائه طرح در صحن شورا در یک مسیر کارشناسی و قانونی کار را پیش ببریم.

سالاری در پایان گفت: پیشنهاد می کنم همکاران اصولگرای شورا و شهرداری تهران به جای حاشیه سازی و فرافکنی سبک و صیاق دولت تدبیر و امید و رییس جمهور محترم را پیشه کنند و به جای انکار اصل موضوع نسبت به بررسی و شفاف سازی و برخورد با متخلفان احتمالی اقدام نمایند.

 

منبع : اعتماد