رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا تاکید کرد: خیرین مدرسه ساز طلایه دار نهادینه کردن ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی هستند.

محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه افتتاح دفتر انجمن خیرین مدرسه ساز در منطقه 14 آموزش و پرورش شهر تهران گفت: حل مشکلات آموزشی کشور و به تبع آن حل مشکلات فضاهای آموزشی تهران، بدون مشارکت تمام ذینفعان اعم از مسئولین حاکمیتی، عمومی و خیرین و آحاد مردم امکانپذیر نیست.

سالاری با بیان اینکه یکی از اولویت های ما در پارلمان شهری و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران پیگیری مشکلات مربوط به فضاهای آموزشی است تصریح کرد: علی رغم وجود این نگاه که شهر تهران برخوردارترین شهر کشور است و همین امرهم موجب شده ما شاهد مهاجرت بی رویه به مجموعه شهری تهران باشیم، باید بگوییم بر اساس آمار و اطلاعات و ارزیابی های ارائه شده، وضعیت فضاهای آموزشی شهر تهران بسیار بحرانی است و به لحاظ فرسودگی فضاهای آموزشی، هم نیاز به مقاوم سازی و همچنین کیفیت و میزان، در رده 4 استان غیر برخوردار کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: به دلیل عدم توجه به موضوع آمایش سرزمینی در دهه های گذشته بررسی ها حکایت از آن دارد که در سال 35 جمعیت روستایی استان تهران 231 هزار نفر بوده و این تعداد در سال 95 به 851 هزار نفر رسیده است، جمعیت شهری استان نیز در سال 1335یک میلیون و 560 هزار نفر بوده که در سال 95 به 12 میلیون و 450 هزار نفر رسیده است، به عبارت دیگر ما در سال 35 در استان تهران 201 نقطه شهری داشته ایم که در سال 95 به ‌1242نقطه شهری رسیده است و 1041 نقطه شهری افزایش پیدا کرده است.

عضو شورای آموزش و پرورش شهر تهران ضمن انتقاد از عدم توجه به بالفعل کردن ظرفیت های مناطق مختلف شهری و روستایی در کشور و نتیجتا مهاجرت بی رویه به شهرها و بخصوص کلانشهرها اظهارداشت: مجموعه شهری تهران یک ظرفیت اکولوژیک و طبیعی برای سکونتگاه ها دارد اما اکنون چندین برابر بیش از ظرفیت آن جمعیت پذیری صورت گرفته که همچنان با شیب قابل توجهی در حال افزایش است و این موضوع یکی از مهم ترین مشکلات حاکمیتی و تمامی تصمیم سازان و تصمیم گیران مجموعه شهری تهران و شهرهای پیرامونی است.

وی با اشاره به افزایش سالانه 40 هزارنفر دانش آموز در تهران گفت: جمعیت دانش آموزی در حال افزایش است اما فضاهای آموزشی نه تنها به تناسب این تعداد افزایش پیدا نمی کند که میزان فرسودگی آن نیز بالا می رود. متاسفانه منطقه 22 شهرداری تهران که قرار بود یک منطقه تفرجگاهی باشد و به موجب قوانین فرادست باید 70 درصد املاک و اراضی بزرگ مقیاس آن برای تامین سرانه های خدماتی که شامل فضاهای آموزشی نیز می شود تخصیص پیدا کند اکنون از کمبود فضاهای آموزشی بیشتر رنج می برد.

سالاری افزود: اکنون در تمام سطوح تصمیم گیری کشور همه منتقد و مطالبه گر هستند و جای افتخار دارد که در این میان خیرین مدرسه ساز با افکار متعالی بجای انتقاد صرف، به پاسخگویی پرداخته و مسئولیت پذیر بوده اند و بیشترین سهم را در ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی را با احداث و توسعه فضاهای آموزشی داشته اند و باید گفت خیرین مدرسه ساز طلایه دار نهادینه کردن ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی در بین تشکلهای مردم نهاد بوده اند و هستند.