محمد سالاری از کسر و قطع 433 اصله درخت در یک باغ واقع در ازگل طی سال های گذشته خبر داد.

 رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در جریان تعیین تکلیف پرونده یک باغ در صحن علنی شورای شهر تهران گفت: این پرونده مربوط به ملکی به مساحت 1237 متر در ازگل و محدوده شهرداری منطقه یک است که در گذشته فاقد کاربری بوده اما کاربری جدید آن به موجب طرح تفصیلی شهر تهران که در سال 91 ابلاغ شد R112 تعیین شد و در سند ملک نیز مزروعی قید شده و با توجه به تعداد درختان زیادی که داشته باغ محسوب شده است.

 وی ادامه داد: اتفاقی که در اینجا افتاده اینست که مالک یا ذینفع ملک بدون اخذ پروانه بصورت خودسر و با مماشات شهرداری منطقه و ناحیه نسبت به گودبرداری اقدام کرده است و گزارش کمیسیون ماده 7 بدوی حکایت از کسر تعداد حدود 433 اصله درخت طی سالیان گذشته دارد.

 سالاری اضافه کرد : رای ما در کمیسیون ماده 7 اینست که این ملک باغ است و در خصوص درختان کسر شده عوارض 3 برابری و غرس 2 برابری باید انجام شود اما با عنایت به از بین بردن باغ اعمال تبصره یک ماده 6 یعنی ضبط ملک به نفع شهرداری تهران توسط مراجع قضایی به موجب قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین اعمال ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و باغات یعنی کسانی که بیش از 30 اصله درخت قطع می کنند علاوه بر جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده 7 می بایست پرونده به مراجع قضایی جهت تعیین جریمه و حبس ارجاع گردد.

 وی در پایان تاکید کرد: در ادامه رای، تصریح شده است که تا احیاء کامل و مجدد باغ هیچگونه مجوزی به این ملک داده نشود.