رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران که در اجلاس مشورتی روسای شوراهای کلانشهرها و مراکز استانها با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ، احمد مسجد جامعی رئیس اجلاس و پیروز حناچی معاون وزیر و سایر معاونین وزیر عصر چهارشنبه برگزار شد با انتقاد از اینکه علی رغم جایگاه رفیع شوراها در قانون اساسی ،نهاد شورا در فرایند تصمیم سازی های نهادهای فرادست همانند شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای ماده 5 حق رأی ندارند ، افزود: متأسفانه کلانشهرها به محلی برای ارتقاء جایگاه شهرداران کلانشهرها تبدیل شده اند.

 

محمد سالاری در سومین اجلاس مشورتی کلانشهرها با اشاره به مغایرتهای جدی طرح های تفصیلی و طرح جامع کلانشهرها ، از رویکرد شورای عالی شهرسازی کشور جهت اعمال اختیارات قانون این نهاد جهت انطباق این طرح ها تشکر کرد و اعلام داشت:در دولت جدید شاهد تصمیم گیری های مبتنی بر عقلانیت و خرد جمعی و کار کارشناسی هستیم و این موضوع در فرآیند بررسی مغایرتهای طرح تفصیلی وطرح جامع شهر تهران و نیز مصوبه 8 بندی شورای عالی سابق به وضوح نمایان بود .

 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در ادامه ازجمله مهمترین مشکلات کلانشهرها را پایدار نبودن درآمدهای مربوطه دانست و اشاره کرد که اساساً تمامی کلانشهرها از جمله شهر تهران با فروش شهر و تراکم فروشی در طول مدت گذشته اداره شده اند و این عامل را بستر سازی کاهش کیفیت زیست پذیری شهرها و افزایش چالش های زیست محیطی دانست .

 

سالاری افزود: خطر افزایش جمعیت پذیری کلانشهرها مشکل اساسی بوده و این تهدید بیشتر مربوط به جمعیت پذیری در محدوده شهری کلانشهرها از جمله حریم و شهرهای اقماری می باشد.

 

وی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که مردم از اقصی نقاط کشور ، ابتدا به روستاهای شهرهای اقماری سپس به شهرهای اقماری و آنگاه به کلانشهرها منتقل می شوند و از آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد که به معضل ساخت و سازهای بی رویه در شهرهای اقماری و حریم توجه ویژه داشته باشند.

 

سالاری از جمله مشکلات اساسی کلانشهرها را عدم تدقیق در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده بعنوان تصمیم گیری جدی برای شهروندان و مالکین دانست و خواستار تعامل و مساعدت بیشتر دولت به کلانشهرها در این امر گردید.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه متأسفانه شاهد نابهنجاری عمومی در سیما و منظر تمامی کلانشهرها هستیم ، این روند را فاصله گرفتن جدی سیما و کالبد شهرها از هویت ایرانی – اسلامی کلانشهرهای کشور دانست و با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری خواستار بومی سازی شاخص های معماری و شهرسازی از سوی روسای شوراهای کلانشهرها شد، به نحوی که کلانشهرها با کمک شورای عالی شهرسازی ومعماری نسبت به تدوین ، ابلاغ و اعمال ضوابط مربوطه به نماهای شهری اقدام نمایند.