محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه فرآیند صدور پروانه عملیات ساختمانی» گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های شهرداری تهران که موجب فساد، رانت و نارضایتی عمومی شده حوزه شهرسازی و معماری است.

 سالاری ادامه داد: اگر به سابقه تاریخی نحوه صدور پروانه نگاه کنیم متوجه می‌شویم، وضعیت نسبت به امروز بسیار بهتر بوده است، در حالی که آن زمان نه سامانه برخط و نه خدمات هوشمند وجود داشته است. شورای شهر تهران در دوره دوم تصمیم گرفت مشکل حوزه شهرسازی و معماری را با یک تصمیم اساسی و مبنایی حل کند تا تصدی گری های ارائه خدمات حوزه شهرسازی و معماری، مانند سایر حوزه‌ها به بخش خصوصی برون سپاری شود و در همین راستا، دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ایجاد شد.

 وی با اشاره تجربه موفق ایجاد دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت و پلیس ۱۰+ اظهار داشت: متأسفانه تصمیم شورای شهر در خصوص دفاترخدمات الکترونیک شهر به صورت کامل توسط شهرداری اجرا نشد و صرفاً ۱۲۳ دفتر ایجاد و حدود ۱۸۰۰ نیرو به کار گرفته شد اما خدمات شهرسازی و معماری به صورت کامل به این دفاتر واگذار نشد، در حالی که قرار بوده حوزه شهرسازی مناطق تعطیل شوند و فقط ستاد باقی بماند.

 سالاری تصریح کرد: قرار بود فقط موضوع حاکمیتی بر و کف و طرح تفصیلی در مناطق بماند و مابقی اقدامات به بخش خصوصی واگذار شود اما این اتفاق نیفتاد و نه تنها حوزه شهرسازی تعطیل نشد، بلکه چندین برابر نیرو هم اضافه شد، لذا شهروندانی که از شهرداری خدمات دریافت می‌کردند باید به دفاتر نیز مراجعه کنند یعنی یکسری اقدامات موازی در حال انجام است.

 عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹۰ درصد مراجعات مردم به شهرداری مربوط به حوزه شهرسازی است و بیشترین نارضایتی نیز از حوزه شهرسازی و معماری است. شهرداری باید تکلیف این فرایند را مشخص کند، این فقط یک رویکرد و تصمیم شجاعانه است و نیاز به پول ندارد. ما در دوره گذشته این موضوع را پیگیری کردیم، در یک مقطعی هم شهردار وقت تصمیم گرفت اقدامات را به صورت کامل برون سپاری کند اما منصرف شد، اکنون ما باید یک تصمیم شجاعانه بگیریم.

 وی با اشاره به پیشنهاد شهرداری در خصوص اضافه شدن مشاور همراه در فرایند صدور پروانه بیان کرد: می‌گویند، شهروند در فرایند دریافت پروانه، یک مشاور همراه داشته باشد اما این اقدام، مشکل را حل نمی‌کند. طرح تفصیلی تهیه شد تا تمام بخشنامه‌ها جمع آوری و امضاهای طلایی جمع شود اما متأسفانه هر روز این امضاها و تصمیمات سلیقه‌ای افزایش می‌یابد.

 وی اضافه کرد: بر اساس آمار شهرداری تهران، اکنون در منطقه یک، میانگین زمان صدور پروانه ۵۴۱ روز و در منطقه ۲، ۲۹۱ روز و… است و جالب اینکه با دستکاری در سیستم، تقصیر طولانی شدن زمان صدور پروانه را به گردن شهروند می‌اندازند.

 سالاری با بیان اینکه ما در کمیسیون شهرسازی و معماری در راستای رفع مشکلات موجود، این طرح را ارائه دادیم، گفت: اکنون که شهرداری تهران به لحاظ سامانه شهرسازی و هوشمندسازی رتبه اول کشور را دارد، تبلور عینی آن باید در همین فرایندهای صدور پروانه و ارائه خدمات باشد. ما می‌گوئیم ارائه خدمات صدور پروانه باید شهروند محور باشد تا شهروند از طریق سامانه درخواست دهد و از طریق سامانه پروانه را دریافت کند و دیگر نیازی به مراجعه به شهرداری و دفاتر نباشد و دفاتر در کنار شهروند قرار گیرند.