رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص تصویب بودجه احيا نهاد مطالعات وبرنامه ريزي طرح هاي توسعه شهري در بودجه 97 شهرداري تهران گفت: با پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران احياء نهاد مطالعات وبرنامه ريزي طرح هاي توسعه شهري تهران در بودجه سال 97 شهرداري تهران گنجانده شد.

 وی ادامه داد: نهاد مطالعات وبرنامه ریزی طرح های توسعه شهری که یکی از مهم ترین مفاد طرح جامع شهر تهران و متشکل از شهرداری و شورای شهر تهران و وزارت راه و شهرسازی است در طول دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بصورت یکطرفه از سوی وزارت راه و شهرسازی منحل شد .

 سالاری افزود: بدین ترتیب یکی از ارکان اصلی در تدوین، راهبری، بازنگری و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری کنار گذاشته شد و این وظایف در طول مدیریت شهری گذشته توسط شهرداری تهران صورت گرفت و همین امر دلیل اصلی انحراف از طرح جامع و طرح تفصیلی و عدم انجام تکالیف مربوطه شد.

 وی با اشاره به جلسه هفته گذشته که بین شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران برگزار شد،بایان کرد: در این جلسه طرفین توافق کردند تا در آینده نزدیک نسبت به احیاء و راه اندازی نهاد مطالعات وبرنامه ریزی طرح های توسعه شهری اقدام کنند.

 وی ادادمه داد:در همین راستا با پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری موضوع ایجاد این نهاد و بودجه لازم برای راه اندازی در فرایند بررسی و تصویب بودجه سال 97 شهرداری تهران گنجانده شد و مقرر شدکلیه مراحل بازنگری طرح تفصیلی نیز با محوریت این نهاد ( متشکل از نهادهای مذکور و تشکل های حرفه ای) انجام شود.

 رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: در نهایت اختصاص بودجه احیا نهاد مطالعات و برنامه ریزی طرح های توسعه های شهری پس از یک دهه تعطیلی، در نوبت عصر چهل و ششمین جلسه شورای شهر تهران به تصویب رسید.