رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه اجرای طرح انضباط شهری منطقه12 یکی از مهم ترین ماموریت های شهرداری تهران در سال های اخیر است، گفت: به همان اندازه که ساخت پروژه هایی همچون صدر، بزرگراه امام علی(ع) یا بوستان یاس برای تهران مهم و اثرگذار بوده است، اجرای این طرح در نگین تهران حائز اهمیت است و میراث ارزشمند شهرداری تهران برای نسل آینده به حساب می آید.

 

محمدسالاری در گفت وگو با شهرنوشت، با انتقاد از اینکه در دهه های گذشته متاسفانه بسیاری از سازمان ها و نهادها به موضوعات سخت افزاری بیشتر از موضوعات نرم افزاری توجه کرده اند، تصریح کرد: اقداماتی که از سوی شهرداری تهران صورت گرفته موجب ارتقای کیفیت زندگی، تحولات محیطی در شهر و از بین رفتن آسیب های اجتماعی و تامین رفاه عمومی برای شهروندان پایتخت شده است.

 

وی با تاکید بر اینکه در راستای اجرای تمامی پروژه ها، کمیسیون شهرسازی همواره از عملکرد شهرداری تهران نسبت به اقداماتی که طی سال های اخیر انجام داده، حمایت کرده است، پیش شرط عملیاتی شدن پروژه ها را برنامه ریزی هایی منوط به مطالعات امکان سنجی و تشکیل جلسات و نشست های تخصصی با ذی نفعان شهری در حوزه های مختلف عنوان کرد و این رصد لحظه به لحظه شهر در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، جامعه شناسی، روان شناسی و سایر زمینه ها را از نقاط قوت این اقدام گسترده دانست.

 

این عضو شورای شهر پایتخت با بیان اینکه اگر بخواهیم چالش های کنونی شهر تهران نظیر منطقه 12 و به ویژه محله هرندی را حل کنیم، نیاز به همکاری تمامی دستگاه ها و نهادهای ذی مدخل محدوده شهر تهران داریم، ادامه داد: در همین راستا برای اینکه به مرحله اقدام برسیم، باید یک شناخت و معرفت کاملی از تمامی مشکلات منطقه 12 و موضوعات مربوطه در دست داشته باشیم. مطالعاتی که شهرداری تهران طی پنج سال اخیر با کمک بازدیدهای میدانی انجام داده است.

 

سالاری پیش شرط موفقیت و اجرای طرح انضباط شهری منطقه 12 را شناخت کامل از تمامی زوایای مشکلات این منطقه عنوان کرد و افزود: در راستای اجرای این طرح به طور مثال در صیانت از بافت ها و ابنیه های تاریخی، برای اولین بار شاهد هستیم که سند جامع نحوه مدیریت بناهای تاریخی در شهرداری تهران و شورای شهر به منظور ارتقای کیفی زندگی شهروندان مورد تصویب قرار گرفته است. سندی که منجر به شکل گیری مشارکت های همه جانبه از سوی سازمان ها و نهادهای مرتبط با این موضوع می شود.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر با یادآوری اینکه در حوزه آسیب های اجتماعی که یکی از مهم ترین معضلات و چالش های این منطقه است نیز شاهد هستیم برخی معضلات از جنس شهرسازی است، تصریح کرد: فضاهای ناامن شهری منجر به دامن زدن به مشکلات این منطقه شده و سبب شده که بسیاری از ساختمان های منطقه 12 خالی از سکنه شده و به کاربری های نامتجانس تبدیل شوند. معضلی که رفع آن در برنامه ریزی های شهرداری تهران قرار گرفته تا منجر به بازگشت سکونت به این منطقه شود.

 

وی در ارتباط با سیما و منظر شهری که در منطقه 12 نیز به شکل نامناسبی درآمده است، گفت: در روند اجرای طرح انضباط شهری منطقه 12 باید بگویم که معاونت شهرسازی و سازمان زیباسازی اقدامات خوبی در زمینه حذف زواید بصری و ساماندهی منظر شهری انجام داده که همه این اقدامات در پایان منجر به کاهش آسیب های اجتماعی می شوند.

 

عضو پارلمان شهری تهران با تاکید بر اینکه اقدامات در زمینه حمل و نقل شهری سبب ساماندهی و نظم بخشی به تردد موتورسیکلت های مزاحم در این منطقه شده است، افزود: سایر مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد نیز در روند نشست های تخصصی در حال بررسی است. موضوعات مختلفی که بعضا در ماموریت های پلیس راهور و نیروی انتظامی قرار دارد و بار دیگر به این مهم اشاره می کند که تحقق این برنامه ریزی در گرو مشارکت های بین بخشی است.

 

سالاری کارنامه شهرداری در زمینه اجرای طرح منطقه 12 را قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: خواسته ما به عنوان اعضای شورای شهر این است که مجموعه مطالعات، امکان سنجی ها و بازدیدهای میدانی و نیز خروجی نشست های تخصصی در کمیسیون های تخصصی شورا مورد بررسی دقیق قرار گیرد. مطالعاتی که باید با دید کلان نگرانه و یکپارچه نگری مورد بررسی و تسهیل قرار گیرد تا درنهایت شهرداری تهران اقدامات لازم را انجام دهد.

 

 

 

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: قطعا موضوع آرام سازی محدوده مرکزی شهر تهران ضرورتی انکارناپذیر است که در همین راستا تعاملات و جلساتی با گروه های مختلفی که در این زمینه صاحب نظر هستند گذاشته شده است. اما باید بگویم که در روند اجرای طرح انضباط شهری در منطقه 12، نباید فضا به نحوی باشد که شهرداری به تنهایی تمامی اقدامات را انجام دهد، بلکه تحقق کامل این طرح در گرو مشارکت همه جانبه بین سازمان های مربوطه است.