رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا گفت: اجرای زیست شبانه بدون طرح جامع به اصل رویکرد زیست شبانه لطمه می زند.

محمد سالاری در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به برنامه ریزی در خصوص احیا زیست شبانه در شهر گفت: زیست شبانه یکی از مهم ترین رویکردهای حاکم بر جامعه شهری در دنیاست که متاسفانه ما در شهر تهران نتوانستیم از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنیم.

 سالاری ادامه داد: تحقق این موضوع نیاز به همکاری تمامی سازمان ها و نهادها از جمله نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی و غیره در شهر دارد. در جلساتی که ما در خصوص زیست شبانه در کمیسیون داشتیم، جانشین اداره آگاهی شهر تهران نتایج مطالعات تطبیقی که در خصوص آثار شکل گیری زیست شبانه در سطح دنیا را انجام داده بودند ارائه کردند و معتقدند با اجرای این طرح امنیت در شهر تهران افزایش پیدا می کند.

 وی در مخالفت با پیشنهاد یکی از اعضا مبنی بر اینکه این طرح قبل از ارائه لایحه توسط شهرداری در برخی نقاط شهر به صورت پایلوت اجرا شود، اظهار داشت: اجرای این طرح در چند مکان محدود مثلا در چند میدان شهر بدون داشتن طرح جامع، به اصل رویکرد تحقق زیست شبانه در شهر تهران لطمه می زند. همانطور که دیدیم اخیرا در برخی از مناطق شهرداری یکسری اقدامات از جمله دکه زدن در پارک و معابر را شروع کردند که با ورود آقای حناچی خوشبختانه متوقف شد.

 سالاری افزود: اکنون شرکت ساماندهی مشاغل و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مطالعات جامعی را در این خصوص انجام داده اند و حتی شهر تهران هم آماده اجرای زیست شبانه است، لذا درخواست دارم شهرداری حداکثر تا سه ماه آینده لایحه مربوطه را به شورا ارائه کند.

 در پایان این پیشنهاد به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.