به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران محمد سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات جلسه صبح امروز شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با موضوع پادگان صفر ۶ که رئیس شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر به همراه شهردار تهران و معاون شهرسازی و معماری وی در آن حضور داشتند، گفت: در طرح تفصیلی شهر تهران، این پادگان در پهنه S که پهنه تجاری، اداری و خدماتی است قرار دارد، این در حالی است که عموما باید پادگان ها در پهنه G قرار گیرند، ‌ به همین دلیل، ‌مسئولین ارتش، حقوق مکتسبه ای برای پادگان ۰۶ که بالغ بر ۵۰ هکتار مساحت دارد را مطالبه می کردند و مدعی بودند که بر اساس مفاد طرح تفصیلی باید حدود ۲ میلیون متر مربع بارگذاری انجام دهند. در دوره چهارم مدیریت شهری، کمیسیون ماده ۵ و مدیریت شهری دوره گذشته با این سطح بارگذاری که در طرح تفصیلی نیز پیش بینی شده بود موافقت ضمنی کرده بودند اما در جلسه کمیسیون ماده ۵، تصمیم گیری نهایی این شده بود که این پرونده به شورای عالی شهرسازی کشور جهت تصمیم گیری نهایی ارجاع شود.

 

وی افزود: در ابتدای مدیریت شهری فعلی و زمانی که آقای حجت مسئولیت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری را عهده دار بودند، پرونده پادگان ۵۰ هکتاری ۰۶ در دستور کار شورای عالی معماری و شهرسازی ایران قرار گرفت که هم معاونت شهرسازی و هم دبیرخانه شورای عالی شهرسازی با درخواست ارتش به عنوان متولی این پادگان، مبنی بر بارگذاری بیش از یک میلیون و ۶۰۰ متر مربع موافق بودند که این موضوع با مخالفت جدی اینجانب به عنوان نماینده شورای شهر روبرو شد.

 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه مخالفت شورا به دلیل مشکلات و چالش های این منطقه پس از بارگذاری با این حجم بود گفت: در حال حاضر نیز با توجه به بافت متراکم مسکونی منطقه، این محدوده هم از سمت غرب (خیابان پاسداران) و هم در بخش شرقی که اتوبان صیاد شیرازی است ترافیک سنگینی را تحمل می کند و چنین بارگذاری این مشکلات جدی را ایجاد می کرد. همچنین درختان این پادگان که میراث طبیعی شهر بودند با این بارگذاری در معرض تهدید جدی قرار داشتند. پیشنهاد ما توقف این میزان بارگذاری بود که با حمایت معاون وقت عمرانی وزیر کشور (آقای افشانی) در دستور جلسه قرار گرفت و جلسه به سمت مخالفت با طرح ارائه شده سوق داده شد و قرار شد جلساتی با حضور شهرداری تهران، وزارت دفاع و ارتش برگزار شود. در نهایت پیشنهاد بارگذاری ۶۳۰ هزار متر مربعی به جای یک میلیون و ۷۵۰ متر مربع و تحویل ۳۵ هکتار از این پادگان ۵۰ هکتاری به شهرداری تهران و انتقال سند آن به نفع شهر مطرح شد.

 

وی اضافه کرد: در تفاهم گذشته این بارگذاری به دلیل پراکندگی عملا در اختیار شهرداری قرار نمی گرفت.

 

سالاری بیان کرد: در جلسه امروز پیش بینی شد این ۳۵ هکتار به شهرداری تهران به عنوان فضای سبز عمومی تحویل و پهنه آن به پهنه G۱۱۱ (پارک عمومی) تبدیل شود و ۵۵۰ هزار متر مربع نیز در ۱۵ هکتار باقیمانده بارگذاری شود. همچنین ۱۱۰ متر مربع بناهای ساخته شده قدیمی در این پادگان و بخش عمده ای که هم ارزش تاریخی دارند نیز حفظ شوند.

 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تاکید کرد: در این جلسه باز هم شورا مخالفت جدی خود را با این حجم بارگذاری مطرح کرد اما از سوی اعضای شورای عالی شهرسازی عنوان شد این حداقل بارگذاری است که با توجه به حقوق مکتسبه ارتش می توان مجوز آن را صادر کرد.

 

وی افزود: پیشنهاد ما به نمایندگی از شورای شهر این بود که مجوز ساخت همزمان با تحویل و انتقال سند ۳۵ هکتار از عرصه پادگان به شهرداری داده شود، زیرا ممکن است، ارتش بخش باقیمانده حقوق مکتسبه خود را در زمان دیگری با اعتراض مراجع قضایی مطالبه کند. همچنین پیشنهاد دیگری مطرح شد که این بارگذاری با توجه به کمبود فضای باز و عمومی در این منطقه به اراضی دیگر ارتش در نقاط دیگر منتقل شود که با این پیشنهاد موافقت نشد و در نهایت پیشنهاد اولیه یعنی اینکه ۳۵ هکتار از عرصه ۵۰ هکتاری پادگان به نفع شهر برای استفاده به عنوان فضای عمومی منتقل شود و در مابقی یعنی ۱۵ هکتار باقیمانده با احتساب مساحت بناهای موجود تا سقف ۶۳۰ هزار متر مربع بارگذاری مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی مجوز داده شود، به تصویب رسید و قرار شد جزئیات طرح در کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار گیرد.

 

وی ادامه داد: همچنین در متن مصوبه، موضوع TOD مورد تاکید قرار گرفت که با توجه به دو ایستگاه مترو در شمال و جنوب پادگان، اتصال این دو ایستگاه به این محدوده برقرار شود و سفرهای این محدوده تا حد ممکن مبتنی بر حمل و نقل عمومی باشد.

 

سالاری تصریح کرد: با توجه به بناهای تاریخی و میراث طبیعی که در این پادگان وجود دارد وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی نیز حضور جدی ای در این پرونده و فرایند صدور پروانه خواهد داشت.

 

وی در پایان افزود: هرچند ما به عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با این حجم از بارگذاری هم مخالف هستیم اما قطعا چنانچه پیگیری های این کمیسیون و همکارانم در شورا و شهردار تهران و همراهی جامعه مدنی نبود شاهد کاهش بیش از 1.۲ میلیون متر مربعی بارگذاری نبودیم و تصمیم گیری امروز گامی بسیار اساسی در تحقق تاثیرگذاری رویکردهای انسان محوری است.