گالری - بازدید محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از مجموعه پروژه های مگامال اکباتان به منظور بررسی تخلفات این پروژه