گالری - جلسه هیات مدیره مترو به منظور بررسی و ارزیابی مطالعات امکان سنجی توسعه بخش شرقی خط ۴ با حضور محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران


هیچ تصویری در این گالری وجود ندارد