گالری - کمیته پیگیری ابلاغ طرح موضعی کن به ریاست محمد سالاری تشکیل می شود