گالری - نظارت محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری و حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران بر روند اجرایی بهسازی معابر و احداث نهر و کانیو