گالری - حضور محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در محله منصوریه منطقه ۲۰ به منظور بررسی اراضی جهت تامین سرانه های خدمات پشتیبان محله