گالری - حضور محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در شهرداری منطقه 21 به منظور نظارت و بررسی پروژه های مشارکتی این منطقه