گالری - بازدید محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید لشگری