گالری - بازدید محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از پروژه بوستان بهمن و مخزن ذخیره آب بهمن واقع در منطقه 21