گالری - آیین گرامیداشت روز جهانی شهرها و مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران - شنبه 11 آبان ماه