گالری - نشست "چالش های مدیریتی در حرائم بناهای تاریخی شهر تهران" با سخنرانی محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران