گالری - بررسی طرح های عقب نشینی ۱۵۰ پلاک و تعریض خیابان های برادران شهید بهرامی و شهید زندیه واقع در منطقه ۱۸ در بازدید محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران