گالری - بررسی وضعیت پروژه بزرگراه شهید بروجردی در بازدید محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از منطقه ۱۸