گالری - بازدید محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از مجموعه ورزشی طبقاتی آماده بهره برداری شهید وحید دستگردی در منقطه ۱۸