گالری - جلسه محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و سید محمد فیاض شهردار منطقه ۱۸ با دبیران شورایاری محلات منطقه ۱۸