گالری - عیادت محمد سالاری عضو شورای شهر تهران از پیشکسوت شورایاری منطقه ۱۸ در جریان بازدید از این منطقه