گالری - مراسم آغاز به کار شورایاری منطقه ۱۷ در دوره پنجم