گالری - بازدید محسن هاشمی رییس شورا، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری و محمدعلیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از امکانات فنی سازمان نقشه برداری به منظور بررسی روش ها و ابزارهای اندازه گیری پدیده فرونشست ها در تهران