گالری - در جلسه امروز بررسی شد پیش نویس طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه شفاف سازی نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه عمومی ساختمانی


هیچ تصویری در این گالری وجود ندارد