گالری - بررسی مشکلات و مسائل پیش روی پروژه مصلی تهران در بازدید رییس شورا و روسای کمیسون های شهرسازی و معماری