گالری - ررسی اجرای پروژه بهسازی محیطی عرشه فوقانی تونل امیرکبیر واقع در منطقه 14 در جریان بازدید محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به همراه حاجی علی اکبری رییس سازمان نوسازی شهر تهران