گالری - بازدید محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به همراه حاج علی اکبری رییس سازمان نوسازی شهر تهران از پروژه های نوسازی و بهسازی پیرامون امام زاده ملک خاتون واقع در منطقه ۱۵ بازدید محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران