گالری - نواختن زنگ مهر توسط محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در دبیرستان دخترانه شاهد معلم