گالری - جلسه کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با حضور محمد تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، محمد سالاری رییس و زهرا نژاد بهرام