گالری - حضور محمد سالاری، زهرا نژاد بهرام، حسن خلیل آبادی، مجید فراهانی، زهرا صدر اعظم نوری اعضای شورای شهر تهران در نمایشگاه تجهیزات آتش نشانی