گالری - بازدید محمد سالاری و محمود میرلوحی اعضای شورای اسلامی شهر تهران از نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی