گالری - بازدید محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات